Potensproblem orsaker och åtgärder

Några fakta exempel av erektionsproblem och vad som kan åtgärdas.


1. Varför är det viktigt med erektion?


Sifo frågade år 2003 svenskarna av båda könen om vad som utmärker manlighet. Händighet kom i topp, följt av potens. När Viagratillverkaren Pfizer tidigare i år frågade drygt 2 000 män samma sak, var det ingen man som svarade ”potens”. Däremot svarade var tredje att de skulle känna sig  mindre manliga om de inte kunde prestera i sängen.
Läkare och andra experter är eniga om att potensen är nyckeln till sex, självförtroende och en god självbild, en del av mannens identitet, en levande symbol för styrka och självtillräcklighet. Utan potens upplever sig männen som krymplingar.


2. Varför anses erektionsproblem inte vara en viktig fråga inom vården?


– Brist på hjälp är inget sällsynt. Det kan handla om bristande läkarkompetens och att man tycker att problemen inte ska ta upp sjukvårdens tid. Många läkare är ovana att hantera sexuella problem och känner sig illa till mods om de ska tala om sex. Det finns också de som tycker att äldre män inte ska hålla på med sex. Om mannen dessutom inte har en partner, nedvärderas hans behov och problem. Ensamma har en flerfaldig problematik – bland annat kan ensamhet förvärra eventuella psykiska problem – och det är viktigt att de inte nekas hjälp, säger Stefan Arver vid landets enda specialiserade sexualklinik, Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.


Jan-Erik Damber vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, säger att det faktum att flera potens­läkemedel inte subventioneras, visar att impotens inte betraktas som ett viktigt problem.


3. Hur kan impotens avhjälpas?


Om impotensen inte är alltför allvarlig, kan potensmedel hjälpa. De ökar blodflödet till svällkropparna i penis och tas i regel som piller, men det finns också medel som injiceras direkt i penis.


Testosteron har betydelse för den sexuella lusten och behövs för att sätta igång den sexuella processen. Eftersom hormonet också är ett viktigt smörjmedel för kroppen bör nivån i kroppen undersökas – hos äldre män sjunker den nästan alltid. Har man för lite testosteron kan man få mer genom injektioner eller gel.


Penisimplantat förstyvar penis. Svällkropparna i penis avlägsnas och ersätts av ett par stavar eller behållare av silikon. Sådana operationer görs på Karolinska sjukhuset i Huddinge, Göteborg, Halmstad, Örebro och Lund dit man kan söka.


– Det är sista utvägen och de som kommer hit gör det för att ingenting annat funkar, säger Erik Bergström på Karolinska i Huddinge.


4. Vad kan man mer göra?


Innan någon behandling sätts in måste orsaken till impotensen utredas, dels av direkta hälsoskäl, dels för att behandling inte hjälper om man inte är ärlig med sig själv. Om man egentligen inte känner någon lust så hjälper inte potensmedel, till exempel.


Om det finns trauman och komplicerade sammanhang i bilden kan samtalsterapi hjälpa.


Terapi kan ge verktyg att handskas med verkligheten och kan förmedlas av landstingen. Psykologiska orsaker till impotens är vanligare bland yngre män, men även äldre män med fallande testosteronvärden och ouppfyllda livsmål kan ha nytta av terapi. Effekten av potensmedel kan också bli bättre av att prata.


Ken Purvis, vid Andrologisk Senter i Oslo (se intervju på torsdag), understryker vikten av samtal även med partnern, om man har någon:


– Det är en stor avlastning och man får perspektiv på problemet. Planlägg livet tillsammans, sätt upp mål. Släpp det förgångna. Det gäller att hitta sig själv och tryggheten i sig själv. Bli med­veten om vad du gör och vad som styr dig. Befria dig från skuldkänslor.


5. Kan man förebygga erektionsproblem?


Mycket viktigt är egenvård. Bort med övervikt, cigaretter och för mycket alkohol. Minska riskerna för prostatacancer med vettig kost och motion. Red ut allvarliga stress- , ångest- eller depressionsskapande problem. Terapi är en god förebyggande investering.


6. När ska man söka hjälp?


Impotens orsakas mycket ofta av kärlförträngningar, vilket kan göra impotensen till en signal om hjärt- och kärlsjukdomar. Därför ska man inte dröja med att bli undersökt.


7. Hur kan man få hjälp?


Har man tur är den egna distriktsläkaren insatt och kan göra en grundutredning och sätta in behandling.


– Får man inte hjälp lokalt, har man faktiskt rätt att söka dit man vill, till exempel till vår klinik i Stockholm. Även utlandsvård kan komma i fråga, påpekar Stefan Arver.


De flesta som får hjälp på Centrum för andrologi, har en remiss som de fått efter att behandling på hemmaplan misslyckats. Drygt var tionde har dock kontaktat kliniken direkt. Vissa landsting bekostar den sortens utomlänsvård, andra inte. Androloger finns också vid Malmö allmänna sjukhus och Sahlgrenska i Göteborg.


Det finns också privata alternativ. Sedan 1 juli i år är det lag på att man som patient ska bli informerad om vilka val man har. Kolla med det egna landstinget vad som gäller.


8. Kan man köpa billigare potensmedicin?


Bara Caverject och Bondil är subventionerade och faller under högkostnadsskyddet. Men dessa medel, liksom Viagra, Levitra och Cialis, kan man i dag köpa på nätet eller per postorder, liksom naturläkemedel för potens. Man får importera högst ett års förbrukning. Det kan bli billigare.